donderdag 16 februari 2017

60-plussers proeven anders dan jongeren


Senioren beleven smaken niet minder intens dan jongeren, zoals vaak wel gedacht wordt. Er blijken wel verschillen in waardering van smaak te zijn. Bij gezonde 60-plussers lijken herinneringen en emoties te bepalen of zij iets lekker vinden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van neuropsychologe Heleen Hoogeveen van het UMC Groningen.

Heleen Hoogeveen onderzocht welke processen ten grondslag liggen aan de waardering van smaak door jongeren (18-30 jaar) en senioren (60-72 jaar). Ze ging met behulp van fMRI en EEG na of de manier waarop hersenen van gezonde ouderen de smaken zoet, zuur, zout en bitter verwerken, anders is dan bij jongeren.

Uit haar onderzoek blijkt dat in de hersengebieden die smaakinformatie van de smaakpapillen in de mond ontvangen, er geen verschillen zijn in activiteit tussen jongeren en ouderen. Dit betekent dat er geen verschil is in hoe intens een smaak wordt ervaren tussen gezonde jongeren en ouderen. Ook een gedragstest waarmee Hoogeveen deze smaaksensatie mat, leverde geen verschillen tussen jongeren en ouderen op.

Invloed emoties op smaak Er bleken wel verschillen in waardering van smaak te zijn. De 60-plussers vonden zoete en zoute smaken lekkerder dan jongeren. In zure of bittere smaken was geen verschil. Volgens Heleen Hoogeveen blijkt hieruit duidelijk dat waardering van smaak van meer factoren afhankelijk is dan smaaksensatie alleen. Zij keek daarom naar de activiteit in hersengebieden die te maken hebben met geheugen en emotie. Ze ontdekte dat ouderen in deze gebieden meer activiteit
laten zien tijdens het proeven van verschillende smaken dan jongeren.

Het effect van leeftijd op de waardering van smaken is volgens Heleen Hoogeveen het gevolg van
veranderingen in de complexe interactie tussen deze smaaksensatie, emoties en informatie die in ons geheugen is opgeslagen. Volgens haar is het dan ook niet nodig om in alle gevallen smaakversterkers toe te dienen in voeding voor ouderen. Hoogeveen pleit er voor om meer aandacht te schenken aan de manier waarop emoties en geheugen bijdragen aan de waardering van eten en daarmee aan adequaat eetgedrag.
Heleen Hoogeveen promoveert op 30 november 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bron: Gezondheidsnet via Saar aan Huis

maandag 23 januari 2017

Fiscale veranderingen 2017

dinsdag, 03 januari 2017 (bron Unie KBO)

Fiscale veranderingen 2017 Een nieuw jaar betekent altijd fiscale veranderingen. De KBO zet enkele wijzigingen voor u op een rijtje. Zo gaat de ouderenkorting en het heffingsvrij vermogen omhoog, wordt de schenkingsvrijstelling verruimd en verandert de berekening van vermogensbelasting.

1. De ouderenkorting gaat omhoog
Voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot € 36.057 gaat de ouderenkorting gaat dit jaar omhoog van € 1.187 naar € 1.292. Voor een inkomen daarboven bedraagt de ouderenkorting € 71. Door de heffingskorting, die automatisch verrekend wordt, betaalt u minder belasting.

2. De schenkingsvrijstelling wordt verruimd
Vanaf 1 januari 2017 komt de hogere eenmalige vrijstelling terug voor de schenkbelasting voor de eigen woning. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Let op: aan deze regeling zijn bepaalde voorwaarden verbonden. U leest meer op de site van de Belastingdienst, klik hier.

3. Heffingsvrij vermogen gaat omhoog, berekening van vermogensbelasting verandert
In 2017 gaat het heffingsvrije vermogen – het deel van uw vermogen waar u geen belasting over hoeft te betalen – omhoog naar € 25.000 per persoon. Ook verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn vanaf dit jaar 3 vermogensschijven. De belastingdienst gaan ervan uit dat u meer voordeel hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf wordt daarom een hoger percentage gebruikt om dat voordeel te berekenen. Meer leest u hier.

vrijdag 6 november 2015

Samenwerking tussen Stichting Thuishuis en Stichting Present helpt bewoner op weg

WOERDEN - In totaal 7 vrijwilligers van zowel Stichting Thuishuis Woerden als Stichting Present hebben zich gezamenlijk ingezet bij een grote schoonmaak van een woning van een medeburger die door omstandigheden hier niet toe in staat was.
Foto medewerkers Thuishuis/Twintigers/Present (foto MT) 
De Stichting Thuishuis Woerden en Stichting Present hebben afgelopen week in een samenwerkingsverband een inwoner van Woerden weer op weg geholpen. In totaal 7 vrijwilligers van beide stichtingen hebben met veel plezier en grote inzet samen de woning van een medeburger in Woerden van top tot teen schoongemaakt.

De bewoner die door omstandigheden even niet in staat is deze klus zelf te klaren, heeft al enige tijd thuisbezoek van een vrijwilliger van de Stichting Thuishuis. Deze vrijwilliger biedt de bewoner een steuntje in de rug bij het oplossen van de momenteel moeilijke persoonlijke omstandigheden. Het doel is dat de bewoner na verloop van tijd de regie weer volledig in eigen hand heeft.

Witte tornadoOp voorstel van de vrijwilliger is dit project voorgelegd aan de Stichting Present. De groep Twintigers Woerden waren bereid de schouders eronder te zetten en zijn als een ware “witte tornado” door de woning gegaan. Ze hebben de bewoner daarmee van een knellend probleem afgeholpen.

Het mes sneed hierbij aan twee kanten: het hielp de bewoner en deed de vrijwilligers weer eens beseffen hoe leuk en bevredigend het is je gezamenlijk en belangeloos voor een ander in te zetten.


Wat is het Thuishuisproject?Het Thuishuisproject Woerden biedt ondersteuning aan alleenwonende ouderen en wordt gerund door Stichting Thuishuis Woerden (www.thuishuiswoerden.nl).


Stichting Present Woerden wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden (www.presentwoerden.nl).


Twintigers Woerden is een initiatief voor en door jongvolwassenen van 18-32 jaar. Door een divers aanbod van activiteiten is er ruimte om nieuwe mensen te leren kennen en na te denken over het leven en zingeving (www.twintigerswoerden.nl).

Bron: Woerden Dichtbij.nl

donderdag 10 april 2014

Het Regionaal Alzheimer Café Woerden

Het Regionaal Alzheimer Café Woerden gaat donderdag 17 april over het thema ‘Ontspoorde zorg of (ouderen)mishandeling’.


Gastspreker is Marianne van der Krans, projectleider & preventiemedewerker Ouderenmishandeling van het Steunpunt Huiselijk Geweld, stad en regio Utrecht. Steeds vaker zijn schrijnende verhalen te horen over ouderen die worden bestolen, uitgescholden of zelfs vastgebonden. Veelal gebeurt dat door mensen van wie zij afhankelijk zijn: partners, andere familieleden of soms zelfs professionals. Vaak blijkt er sprake te zijn van zorg die ontspoort en niet van mishandeling. 

Maar wat zijn precies de verschillen? Van der Krans geeft uitleg en advies. 

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur en wordt gehouden bij Welzijn Woerden aan de Rembrandtlaan 2 in Woerden. 

De toegang is gratis. 
Meer informatie: Nel Niessen, 0182-580669.

donderdag 31 oktober 2013

Algemene Ledenvergadering 14 november 2013

Op 14 november houdt de KBO weer haar jaarlijkse najaarsvergadering. 


Hieronder vindt u de agenda voor deze bijeenkomst in De Dam. De vergadering begint om 14:00 uur.


  • Opening door de voorzitter; 
  • Mededelingen en ingekomen stukken;
  • Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 maart (ter inzage tijdens de vergadering of te downloaden via de site van de KBO-Woerden);
  • Begroting 2014;
  • Wat verder ter tafel komt;
  • Rondvraag;
  • Sluiting.

Na de vergadering sluiten we af met lezing over 'Meer bewegen voor ouderen'. Deze lezing wordt gegeven door mevrouw A. van Manen.

U komt toch ook?

woensdag 16 oktober 2013

Woerden bakt voor mantelzorgers

overgenomen uit: WoerdenDichtbij 
Mantelzorgers. Dat zijn u en ik. En straks zijn we het allemaal. 

De zorg voor ouderen en kwetsbaren komt steeds meer op de sterke schouders van de samenleving terecht om het betaalbaar te houden.


Om de honderden, misschien wel duizenden mantelzorgers in het zonnetje te zetten, heeft Welzijn Woerden een actie bedacht.


Taarten bakken.


Dankzij vrijwilligers en cliënten van Boogh in Harmelen worden er flink wat taarten gebakken om begin november voorafgaand van de Dag van de Mantelzorger te bezorgen bij die extra speciale Woerdenaar die zich op een bijzondere wijze inzet als mantelzorger. 


Geef deze persoon op via het formulier op de site van www.dichtbij.nl, en hij of zij wordt verrast met een taart op 10 november. 

Trouwens, mantelzorg is ook gewoon (vrijwilligers)werk. Iedereen kan zich op deze speciale site opgeven om bijzonder vrijwilligerswerk te doen voor bijvoorbeeld ouderen die zich niet helemaal zelfstandig kunnen redden.

donderdag 22 augustus 2013

Gemeente investeert in thuishuisproject Woerden

WOERDEN - Het college van de gemeente Woerden stelt aan de gemeenteraad voor € 36.000, - subsidie toe te kennen aan het Thuishuisproject Woerden. 

Thuishuisproject is een formule waarbij het gaat om kleinschalige woonvoorzieningen voor 5 tot 7 ouderen met een smalle beurs, die met elkaar wonen, en daarbij ondersteund worden door vrijwilligers. Aan dit project is tevens het Thuisbezoekproject gekoppeld, dat zich richt op het voorkomen van sociaal isolement van ouderen die in de wijde omtrek van het Thuishuis wonen.

Lees verder in Dichtbij.nl